2022 m. gegužės 9-10 d. Adanoje įvyko antrasis projekto TECPC partnerių susitikimas

2022 m. gegužės 9-10 dienomis Adanos mieste Turkijos pietuose įvyko antrasis hibridinis Erasmus+ projekto „TECPC / Drauge galime užkirsti kelią elektroninėms patyčioms“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Rumunijos, Graikijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos (prisijungė nuotoliniu būdu) ir Turkijos. Susitikime SIH atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Renginio metu projekto partneriai apžvelgė antrojo intelektinio produkto –  „TECPC vadovo mokytojams“ – rengimo eigą,  diskutavo apie tolesnius projekto veiklos žingsnius – „TECPC internetinių kursus švietėjams“ rengimą bei testavimą, tarptautinių mokymų organizavimą.

Susitikimo pabaigoje buvo aptarti kiti svarbūs projekto aspektai: finansiniai klausimai, veiklos ataskaitos, kokybės tikslų užtikrinimas, projekto sklaida.

Projekto partneriai taip pat pasinaudojo proga pristatyti kitus savo vykdomus projektus. SIH atstovė pristatė institucijos koordinuojamus ir vykdomus Erasmus+ projektą „ACDC 4 You / Meninis kūrybingumo ugdymas Jums“ bei Nordplus Nordic Languages projektą „Discover Iceland and Sweden“.