2023 m. birželio 9 d. Vilniuje įvyko baigiamasis SIH koordinuojamo projekto „Discover Iceland and Sweden“ partnerių susitikimas

2023 m. birželio 9 d. Vilniuje  įvyko baigiamasis  SIH koordinuojamo projekto „Discover Iceland and Sweden“ partnerių susitikimas.

Susitikime projekto partneriai iš Lietuvos, Islandijos ir Švedijos pasidžiaugė grįžtamuoju ryšiu iš išvakarėse įvykusios šio projekto baigiamosios konferencijos, aptarė nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, sklaidos ir komunikacijos klausimus, diskutavo apie projekto tęstinumą, suplanavo baigiamąsias veiklas.