Rugpjūčio 15 d. įvyko įžanginis projekto „Let's get to Know Denmark and Finland" partnerių susitikimas

2023 m. rugpjūčio 15 d. įvyko pirmasis – įžanginis – NORDPLUS / Nordic Languages projekto „Let's get to Know Denmark and Finland" nuotolinis partnerių susitikimas. Šį projektą įgyvendina Soros Interational House Vilnius (koordinatorius), Anmiro Oy (Suomija) ir BrainLog (Danija).

Susitikimo metu partneriai turėjo progą artimiau susipažinti vieni su kitais, pristatyti savo institucijas ir vykdomus bei jau įgyvendintus projektus. SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė Erasmus+ bei Nordplus programų projektus „Discover Iceland and Sweden", „Play Your Way to Norway", „Green Future", „E-story“, „ACDC 4 You"  bei jų pasiektus rezultatus.

Taip pat buvo pristatyta projekto veiklos įgyvendinimo eiga bei siekiami rezultatai, apžvelgtos partnerių užduotys projekte.

Projekto partneriai nekantrauja pradėti darbus bei tikisi sklandaus ir produktyvaus bendradarbiavimo. Taip pat džiaugiasi planuodami pirmąjį gyvą susitikimą Helsinkyje rugsėjo 27-28 d.