Sėkmingai įgyvendinti

Soros International House sėkmingai įgyvendina ir koordinuoja tarptautinius projektus ir projektus Lietuvoje nuo 2000 m. SIH koordinuojami projektai ne kartą apdovanoti aukščiausiais įvertinimais, Europos kalbų ženklu (2012 m.), diplomais bei Europos Komisijos buvo išrinkti tarp geriausių suaugusiųjų švietimo ir kalbų mokymo projektų.

SIH SĖKMINGAI ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI

Kviečiame pasinaudoti šių projektų sukurtais produktais!

 

ePublisher

Kūrybiška Europa / Kultūra 

2015-2017 m.

Nr. 559364

Moderniojoje visuomenėje poezija prarado savo vertę. Leidėjai pastebi, kad poezijos rinkiniai perkamaiprastai; jų nebėra geriausiai perkamų knygų sąrašuose. Tai neišvengiamai sumažino galimybių poeziją pristatyti viešai, o naujoji Europos poetų karta retai girdima. Sumažėjęs publikacijų skaičius besidomintiems poezija padarė neigiamą įtaką, nes sunku surasti šiuolaikinių poetų kūrybos. Taigi, skatinant inovatyvius poezijos profesionalų ir mėgėjų kūrybos leidimo būdus, padedant poetams pasiekti naujas ir platesnes auditorijas, didinant poezijos matomumą, projektu „ePublisher“ siekiama prisidėti prie auditorijos augimo. 

www.epublisher-platform.eu

Parengtos priemonės:

Seniors On-line

NORDPLUS / Adult

2015-2017 m.

„Seniors On-line“ yra dvejų metų trukmės Šiaurės ir Baltijos šalių projektas, orientuotas į IT ir anglų kalbos mokymąsi senjorams.

Projektu siekiama stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių senjorų anglų kalbos ir IT žinias, padėti jiems įveikti sunkumus, kylančius dėl baimės naudoti svetimą kalbą ir naująsias IT. Taip pat projektu bus skatinamas bendravimas tarp skirtingų kultūrų žmonių bei siekiama sukurti tvirtą pagrindą senjorams naujai įgytų kompetencijų taikymui ir po projekto įgyvendinimo pabaigos. 

Galutinis projekto produktas: E-knyga http://book.seniorsonline.eu/​, kurioje pateikiama anglų kalbos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžių mokymo metodika, pagrįsta patrauklia animacija ir trumpu filmu apie senjorų patirtis pamokose, kuriose įvairios realaus gyvenimo situacijos modeliuojamos dialogų pagalba.

"Seniors On-line" 2016 m. spalio 14 d. gavo garbingą apdovanojimą "Boldic Award for 2016". Projektas buvo atrinktas Boldic Award komisijos narių ir paskelbtas laimėtoju tarp 14 kitų pasiūlytų kandidatų bei pristatytas SVERDs Autumn konferencijoje Stokcholme.

2019 m. lapkričio 13 d. SIH direktorė Daiva Malinauskienė Švietimo Mainų Paramos Fondo organizuotame „Kokybės konkurso 2019“ renginyje atsiėmė Specialųjį prizą, skirtą 2019 metams - socialinės įtraukties temos atskleidimas projektuose. Tai viena iš 4 apdovanojimams pristatytų kategorijų, kurioje buvo atrinkti 5 Lietuvoje įgyvendinti projektai. Prizas skirtas už SIH koordinuotą NordPlus Adult projeką „Seniors On-line“.

www.seniorsonline.eu

SMILE (Kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui)

Mokymosi visą gyvenimą programa / Skersinė programa KA2

2014 - 2016 m.

Mokymosi visą gyvenimą programos KA2 kuriamas tinklas "SMILE" (Kalbinis švietimas socialinės įtraukties ir įsidarbinimo bei užimtumo galimybių didinimui) - tai didelės apimties projektas, kurio tikslas apjungti organizacijas iš švietimo, socialinės apsaugos ir darbo sektorių bei įvairių pramonės sričių.

Projektu siekiama stiprinti retai vartojamų kalbų reikšmę įsidarbinant vietos ir europiniu mastu.

www.smile-network.eu

Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę

Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2013 programa

2014-2015 m.

EIF/2013/7/10/IP/1

Šis projektas prisideda prie naujai atvykusių į Lietuvą skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų, kultūrų, religijų, kalbų ar etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečių integracijos proceso plėtros ir įgyvendinimo.

Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus

Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2012 programa

2013-2014 m.

 EIF/2012/6/19/IP/1
 
Šis projektas prisideda prie naujai atvykusių į Lietuvą skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų, kultūrų, religijų, kalbų ar etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečių integracijos proceso plėtros ir įgyvendinimo.
 
Trečiųjų šalių piliečiai - tai asmenys, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, t.y. neturi Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės. 
 

Feel It!

Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

2012-2014 m.
 
HOME/2011/CFP/EIFX/CA/1961
 
Projektas siekia paskatinti tarpkultūrinį dialogą ir atskleisti teigiamus migracijos aspektus. Jis prisidės prie informacijos sklaidos, pasaulėžiūros plėtimo bei neigiamų migracijos konotacijų paneigimo, pagilins priimančios visuomenės žinias apie sunkumus, su kuriais susiduria imigrantai.
 
Projektas taip pat puoselės įvairių kultūrų vertinimą irgilesnį supratimą, spontanišką ir smagųjų pažinimą sužadinant visus pojūčius: regėjimą, klausą, lytėjimą, uoslę bei skonį („Įvairovės kelias“: 5 „stotelės“ viešojoje erdvėje, pristatančios trečiųjų šalių piliečių, gyvenančių partnerių valstybėse, kultūrinius ypatumus ir indėlį vietinėse bendruomenėse). Be to, jis užtikrins sklandesnę imigrantų integraciją, praplės migracijos istorijos žinių bagažą ir pridės pasitikėjimo savimi migrantams (tiek suaugusiems, tiek vaikams). Šis projektas prisidės prie viešosios nuomonės formavimo ir suvokimo, kad migracija yra neatskiriama žmonijos istorijos dalis, formavusi ir tebeformuojanti mūsų pasaulį.
 

Filmukai apie kultūrinę įvairovę ir ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginius

Ar kada susimąstėte, kokius jausmus ir mintis Jums sukelia žodžių junginys "kultūrinė įvairovė"? Kas ji? Ar Jūsų mieste, kuriame gyvenate, ji dažnai sutinkama? Jeigu taip, tai kur daugiausia? O ką apie kultūrinę įvairovę mano kiti? Kviečiame pažiūrėti specialiai projektui kurtą filmuką ir išgirsti, kaip į šiuos klausimus atsako įvairių tautybių, amžiaus ir profesijų kalbinti žmonės: 

Koks gi tas "Įvairovės kelias" Lietuvoje? Dainingas, kūrybingas, smagus ir įsimintinas. Kviečiame pažiūrėti ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginių įsimintiniausias akimirkas:

 

TAKE CARE: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig daugiašalis projektas

2012 - 2014 m.

526736-LLP-1-2012-1-NL-GRUNDTVIG-GMP

Projektas siekia:
  • Padėti migrantams įgyti žinių apie priimančios šalies sveikatos sektorių tos šalies kalba;
  • Padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą migrantams ir pagerinti jų integraciją;
  • Sukurti europinį socialinių partnerių tinklą;
  • Skatinti tarpkultūrinį bendravimą.

My Story – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) grįstos aplinkos, skirtos kartų mokymuisi, kūrimas

Mokymosi visą gyvenimą programa / KA-3 projektas

2011-2013 m.

"MyStory" projektas – tai kūrybiškas bandymas surasti būdus ir metodus, skatinančius vyresniąją kartą mokytis ir naudotis IKT. Pačios technologijos savaime nėra senjorų dėmesio objektas: skirtingai nei jaunesni asmenys, kurie dėl bendraamžių ir reklamos spaudimo linksta link pažangių technologijų, senjorai linkę ieškoti gilesnių reikšmių ir prasmingos patirties, kuri leistų jiems prisijungti ir formuoti emocinius ryšius siekiant mokytis.

Tikslas, kurio siekiama "MyStory" partneryste: sukurti mokymo priemones anglų ir partnerių kalbomis, kurios leistų jauniems žmonėms ir pagyvenusių žmonių įstaigų darbuotojams tapti "Interneto mentoriais" senjorams, perduoti pagrindinius IKT įgūdžius ir mažinti socialinę informacinę atskirtį gyvenimo istorijų pagalba.

www.youtube.com/user/MyStoryProjectEU/videos

ACT! Aktyvus ir atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

2011-2013 m.

LLP-GRU-MP-2011-LT-00006

Šiandieninė visuomenė susiduria su naujais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais, pasireiškiančiais vis didėjančiu atotrūkiu tarp piliečių ir valstybės, menka visuomenės parama demokratijai, pilietiškumo stoka. Projektas siekia sutelkti kūrybingus žmones, kurie viešose erdvėse įvairių meno formų pagalba kreiptųsi į bendruomenes, savo pavyzdžiu keistų jų narių požiūrį, skatintų norą, poreikį bei ryžtą dalyvauti bendruomenės problemų sprendime.

Metodiniai patarimai pilietinių akcijų organizatoriams

Šiame dokumente pristatomi pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizavimo vietos bendruomenėse metodai, parengti Engiamųjų teatro principais. 

Kaip pavyzdį pridedame nuorodą į projekto ACT baigiamąjį renginį Vilniuje, Lietuvoje 2013 m. gegužės 31d. Tai buvo dviejų dalių renginys: iš pradžių projekto partneriai Vilniaus senamiestyje praeivius kvietė į pilietines akcijas, o po to vyko koncertas-akcija Act Out Loud po atviru dangumi.

INTEGRA - Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (priemonė) - kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti

Mokymosi visą gyvenimą (LLP Grundtvig) projektas 

2010-2012 m.

Nr.510258-LLP-1-2010-1-LT-GRUNDTVIG-GMP

Šiandienos globalioje žinių visuomenėje ir vis didėjančio mobilumo aplinkoje migrantai, prieš įsikurdami ir pritapdami prie naujų bendruomenių, susiduria su daugybe iššūkių. Kalbos įgūdžių stygius ir pamatinės žinios susijusios su finansiniais reikalais, tai, vieni svarbiausių iššūkių, darančių įtaką daugeliui naujai atvykusiųjų.

Projekto tikslas. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – migrantų bendruomenėmis ir finansiniais institutais, sukurti europinį institucijų tinklą, kuris padėtų pasiekti migrantus, siekiant gerinti jų integravimąsi į vietos visuomenę, suteikiant jiems galimybes įgyti šalies, į kurią atvykstama, kalbos įgūdžių pagrindiniams finansiniams klausimams spręsti.

Still Active – komunikacijos priemonė kovojant su socialine izoliacija

Nordplus Adult projektas

2010 - 2012 m.

Projekto tikslas: pagyvenusiems žmonėms, kurie neturėjo galimybės įgyti net pradinių užsienio kalbos žinių ar nenaudojo tos kalbos pakankamai ilgą laiką, suteikti bendravimo priemonę – anglų kalbą, kuri paskatins ir stimuliuos juos išlikti aktyvias nuolat kintančio ir užimtopasaulio piliečiais.

www.nordplusonline.org/Projects2/Project-articles/Still-active

MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams

Mokymosi visą gyvenimą programa, KA2 Kalbos, Daugiašaliai projektai

2010 - 2011 m.

Projektas “Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” prisidės skleidžiant kalbos mokymosi privalumus ir priartins tolimąją kinų kalbą prie Europos, didinant jos žinomumą.

Projekto tikslas – sukurti visiškai nežinomos europiečiui kalbos lengvai suprantamą mokymosimetodą ir atitinkamą kalbinę priemonę. Projekto eigoje tikimasi, kad tikslinės grupės įgis kinų kalbos pagrindus ir susipažins su Kinijos tradicijomis bei kultūra. Šios žinios pagerins kasdieninę jų veiklą bei prisidės tobulinant tarpkultūrinį bendravimą ir tarpusavio supratimą.

www.chinese4.eu

TOOL TIPLS – Priemonė profesinės anglų kalbos įgūdžių skaidrumui pagerinti

Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas

2009 - 2011 m.

TOOL TIPLS projektas yra orientuotas į vieną iš Kopenhagos Deklaracijoje iškeltų prioritetų – ištirti kaip skaidrumas, palyginamumas, perimamumas ir kompetencijų bei/arba kvalifikacijų pripažinimas skirtingose šalyse ir skirtingais lygiais galėtų būti plačiau diegiami, parengus kalbų metmenų lygmenis, bendruosius sertifikavimo principus bei bendruosius kriterijus, įskaitant kreditų perkėlimo sistemą profesiniame ugdyme ir mokyme.

Dabartinės situacijos analizė ir tyrimai, partnerių atlikti savose šalyse, rodo, kad profesinės užsienio kalbos kompetencijų įvertinimui yra naudojamos skirtingos vertinimo sistemos ir kriterijai ne tik kiekvienoje valstybėje, bet ir kiekvienoje švietimo institucijoje, orientuojantis į jų vietinius poreikius.

Projekto tikslas – sukurti priemonę (įrankį),kuri padėtų užtikrinti profesinių anglų kalbos įgūdžių vertinimo skaidrumą viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriuje bei tarnautų įrankiu, įvertinančiu šioje sferoje dirbančių ar besiruošiančių dirbti žmonių reikiamas užsienio kalbos kompetencijas, stiprinant glaudesnius ryšius tarp profesinio mokymo sistemos ir darbo rinkos.

Light me up - Kalbos pamoka prieš išvykstant į kelionę

Mokymosi visą gyvenimą programa / KA-2 projektas

2009 - 2010 m.

Projekto tikslas: Remiantis mokymosi visą gyvenimą uždaviniais, propaguoti kalbų mokymosi privalumus mokinių, studentų ir suaugusiųjų tarpe ir pritaikyti 5 rečiau vartojamas bei mokomas Europos kalbas kelionių į užsienį kontekste.

Projektas susikoncentruos į bulgarų, lietuvių, čekų, olandų ir graikų kalbas ir įtrauks tikslines grupes į nesudėtingas kalbines veiklas, produktų kūrimą bei esminių kalbinių įgūdžių tobulinimą, kurių reikia vykstant į užsienį. Turizmo mugių metu, kurios vyksta kiekvienais metais visose šalyse, partneriai rengs tikslinių kalbų pristatymo akcijas, vartojant autentišką kalbą ir įtraukiant tikslines grupes į kalbines situacijas.

Mokykis kelyje - Learning by Moving

Socrates / Lingua 1 projektas

2005-2008 m.

Projekto tikslas - per kalbų mokymo kampanijas viešajame transporte pasiekti plačiąją visuomenę įvairiose Europos šalyse ir padėti žmonėms suvokti kalbų svarbą.

Konferencijos „Daugiakalbystė Europoje“, kurią Europos Komisija organizavo 2012 m. rugsėjo 26-28 d. Kipre, metu SIH įteiktas garbingas apdovanojimas - Europos kalbų ženklas. Šis ženklas yra suteikiamas inovatyviemskalbų mokymosi ir mokymo projektams, kurie yra atrenkami iš geriausių nacionalinių kalbų mokymosi projektų, jau apdovanotų Europos kalbų ženklu savo šalyse. Šiame renginyje apdovanojimui buvo prostatyta 30 projektų iš visų Europos šalių, dalyvaujančių ES mokymosi visą gyvenimą programoje. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo Miguelio Angelio Martinezo pirmininkaujama specialistų komisija, vadovaudamasi europinio masto ir tikslinės grupės kalbinių gebėjimų tobulinimo kriterijais, atrinko penkis geriausius projektusiš šių 30-ties. Soros International House projektas „Mokykis kelyje“ pripažintas vienu iš penkių geriausių.

2008 m. lapkričio 24 d. vykusiame Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo renginyje, kurį organizavo Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, SIH koordinuojamas projektas "Mokykis kalbų kelyje" buvo pripažintas 2008 m. tarptautinio ugdymo projekto konkurso nugalėtoju.

2008 m. spalio mėnesį projektas "Mokykis kalbų kelyje" Švietimo mainų paramos fondo buvo pripažintas geriausiu 2008 metų kalbų projektu ir apdovanotas Europos pažymėjimu.