TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home)

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home)

www.talesathome.eu

Tikslas

TALES@homeprojektu ketiname padėti daugiakalbėms šeimoms kurti palankią atmosferą kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei. Užsibrėžtam tikslui pasiekti kuriame inovatyvią mobiliąją aplikaciją, leidžiančią tėvams ir vaikams fiksuoti su kalbų vartosena šeimoje susijusias emocijas. Tai turėtų padėti formuoti ir stiprinti pozityvias šeimos narių emocijas bei nuostatas, skatinti kalbų mokymąsi ir tokiu būdu prisidėti prie šeimos gerovės kūrimo ir socialinės įtraukties didinimo.

Uždaviniai

 • Atkreipti dėmesį į neformalųjį kalbų mokymąsi daugiakalbėse šeimose, labiau atsižvelgiant į motyvaciją bei įsitikinimus, sietinus su kalbų vartosena ir mokymusi.
 • Įgalinti tėvus ir kitus šeimos narius valdyti kalbų vartoseną, kurti pozityvią ir stimuliuojančią aplinką namuose.

Tikslinės grupės

 • Daugiakalbės/ mišrios šeimos.
 • Kalbų mokymo(si) specialistai, dirbantys su suaugusiaisiais, vaikais ir paaugliais.
 • Šeimos santykių specialistai.
 • Socialinės integracijos specialistai.

Projekto nauda daugiakalbėms šeimoms:

 • Padeda kurti saugią ir atvirą atmosferą, kurioje kalbos vartosenos bei perėjimo iš vienos kalbos į kitą klausimai yra svarstytini ir diskutuotini tarp visų šeimos narių.
 • Skatina skirtingų kartų tarpusavio supratimą, todėl padeda formuoti teigiamą požiūrį (ir įveikti neigiamą) į kalbų vartoseną.

Kuriami produktai

 • Mobilioji aplikacija, padedanti žaismingai spręsti kalbų vartosenos klausimus daugiakalbėse šeimose.
 • Vartotojo vadovas ir filmas, kuriuose pateikiamos praktinės aplikacijos vartojimo instrukcijos specialistams.
 • Specialistų mokymai.
 • Tarptautinė konferencija „Languages@home: empowering multilingual families“ 2018 m. gegužės mėn. Briuselyje.

Numatomi rezultatai

 • Geresnis supratimas apie daugiakalbių šeimų poreikius, susijusius su kalbų vartosena šeimoje.
 • Aiškesnis suvokimas apie šiose šeimose vyraujančius požiūrius į kalbų mokymąsi ir su tuo susijusias emocijas bei įsitikinimus.
 • Patobulintos specialistų kompetencijos ir pagilintos žinios, leidžiančios jiems padėti šeimos nariams efektyviau bendrauti tarpusavyje daugiakalbystės temomis.
 • Aukštesnė specialistų emocinė kompetencija, padedanti geriau suprasti šeimose vyraujančių požiūrių į kalbų vartoseną ir daugiakalbystę ir su tuo susijusių emocijų įtaką kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei.
 • Įsisąmonintas tiesioginis ryšys tarp kalbos-emocijų ir socialinės įtraukties.

Metodika

Įgyvendindami projektą, taikome į vartotoją orientuoto dizaino požiūrį, nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios glaudžiai bendradarbiaujame su daugiakalbių šeimų atstovais bei atitinkamų sričių specialistais. 

Projekto partneriai:

 • Foyer vzw, Belgija
 • Soros International House, Lietuva
 • Universita Degli Studi Di Palermo, Italija
 • Accademia Europea Bolzano, Italija
 • Hogeschool West-Vlaanderen, Belgija
 • Double Helix Resources, Didžioji Britanija
 • European Network of Social Authorities, Italija

PROJEKTO NAUJIENOS

2020 m. sausio 24 d. "TALES@home" projektas pristatytas LieDM konferencijos metu Birštone, Lietuvoje

Daugiau...

Briuselyje įvyko Erasmus+ projekto "TALES@home" partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija bei ekspertų seminaras

2018 m. gegužės 7-9 d. Erasmus+ projekto “TALES@home” (www.talesathome.eu) partneriai susitiko Briuselyje, Belgija, kur vyko 5-asis partnerių susitikimas ir baigiamoji projekto konferencija “TALKING ABOUT LANGUAGE AND EMOTIONS AT HOME. EMPOWERING MULTILINGUAL FAMILIES“, kurią papildė kitą dieną vykęs tarptautinių ekspertų seminaras.

5-ojo susitikimo metu projekto partneriai iš Belgijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos apžvelgė pasiektus rezultatus, aptarė projekto užbaigimo veiklas.

Baigiamojoje tarptautinėje projekto konferencijoje ir ekspertų seminare dalyvavo specialistai ir praktikai, dirbantys su daugiakalbėmis šeimomis, taip pat mokslininkai, tyrėjai, viešojo sektoriaus atstovai iš įvairiausių Europos šalių.

Gegužės 8 d. vykusioje konferencijoje dalyviai susipažino su projekto rezultatais bei pagrindiniu produktu – interaktyvia aplikacija, padedančia daugiakalbėms šeimoms spręsti emocines kalbų vartosenos problemas.

Konferencijos pranešėjai iš Belgijos, Švedijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos nagrinėjo daugiakalbystės raidos šeimose. Į šią problematiką buvo gilinamasi detaliau gegužės 9 d. vykusio ekspertų seminaro metu. Renginyje dalyvavę ekspertai iš Liuksemburgo, Vokietijos, Nyderlandų, Italijos, Prancūzijos, Norvegijos, Belgijos, Airijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos keitėsi patirtimi, pristatė gerosios praktikos pavyzdžius.

Renginiams pasibaigus, projekto partneriai pasidžiaugė pasiektais rezultatais ir aptarė tolesnes veiklas projekto tvarumui užtikrinti.
 

TALES@home pristatytas tarptautinės parodos "Studijos 2018" metu Vilniuje, Lietuvoje

Jau daugelį metų Soros International House (SIH) tradiciškai dalyvauja didžiausioje metinėje švietimo parodoje "Studijos 2018", kuri šiemet buvo orientuota į tarptautinį mokymąsi, bei  žinių ir karjeros planavimą. Paroda vyko vasario 8-10 dienomis, Vilniuje, o SIH jos lankytojams pristatė 14 skirtingų užsienio kalbų mokymus, vasaros stovyklas paaugliams, kalbų mokymo programas užsienyje, savaitgalio ir dienos mokyklėles mažiesiems bei programas mokytojams.

Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas šiuo metu įgyvendinamiems ar visiškai neseniai įgyvendintiems projektams, tokiems kaip ePublisherSenior Volunteers for Migrant IntegrationTALES@homeKeep50+ZOE ir Parents4all.

 
Erasmus+ projekto "TALES@home" partnerių susitikimas Palerme, Italijoje 

2018 m. sausio 17 – 19 d. Palerme, Italijoje įvyko ketvirtasis Erasmus+ projekto “TALES@home” partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavę projekto partnerių institucijų atstovai iš Belgijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos apžvelgė projekto pasiekimus, numatė artimiausias projekto veiklas. Partneriai detalizavo 2018 m. gegužės mėnesį vyksiančios baigiamosios projekto konferencijos bei ekspertų susitikimo dienotvarkę, nufilmavo pačių parengtas video pamokas, kurios bus patalpintos projekto interneto svetainėje ir yra skirtos specialistams, kurie naudosis projekto sukurta programėle, aptarė programėlės ir vartotojo vadovo galutines versijas.    

Susitikimo dalyviai patvirtino artimiausių projekto veiklų planą bei baigiamųjų projekto renginių – tarptautinės konferencijos, ekspertų susitikimo ir penktojo partnerių susitikimo darbotvarkę bei datas: šie renginiai vyks Briuselyje, 2018 m. gegužės 8 - 10 d.

 

Tales@home pristatytas Vaurealyje, Prancūzijoje

Lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis pirmasis Erasmus+ KA2 projekto “Senior Volunteers for Migrant Integration”(www.seniors4migrants.eu) partnerių susitikimas buvo suorganizuotas Vaurealyje, Prancūzijoje. Šiame projekte dalyvauja 6 partneriai iš 5 skirtingų šalių:

 • GSVO95, Prancūzija
 • DIAN, Graikija
 • MCTAU, Lietuva
 • SIH, Lietuva
 • iFa, Vokietija
 • Anmiro OY, Suomija

Soros International House partnerių susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų vadybininkė Gustė Ilgūnaitė ir buhalterė Elvyra Mikelevičienė.

Pirmąją dieną visus partnerius pasveikino Vaurealio mere p. Sylvie COUCHOT  ir buvęs meras p. Bernard MORIN.

Susitikimo metu buvo aptarti pagrindinia projekto aspektai – finansiniai reikalai, rizikų valdymas, intelektiniai projekto rezultatai bei projekto tvarkaraštis. Taip pat, visi partneriai turėjo šansą susipažinti vieni su kitais bei pristatyti savo institucijas.

Prisistatinėdami visi partneriai turėjo progą pristatyti ir visus projektus, kuriuos  vykdo. SIH atstovės pristatė visus projektus, kuriuos dabar vykdo ir tokius projektus kaip ePublisherSeniors On-lineTales@Home, Parents4All  bei jų pasiektus rezultatus.

 

Vilniuje įvyko trečiasis TALES@Home partnerių susitikimas

Trečiojo TALES@Home partnerių  susitikimo metu Vilniuje, rugsėjo 13-15 dienomis, dalyvavo septynios partnerių institucijos iš keturių Europos šalių. 

Susitikimo metu buvo aptarti iki šiol atlikti darbai –  pristatyta galutinė mobiliosios aplikacijos versija, kuria naudosis specialistai norėdami padėti ir skatinti kalbų mokymąsi ir kalbėjimą apie emocijas daugiakalbėse šeimose; buvo pristatyti atliktų tyrimų ir bandymų rezultatai; aptarta kito susitikimo, vyksiančio 2018 m. sausio 17-19 dienomis Palerme, Italijoje, darbotvarkė bei aptartos galutinės konferencijos, kuri vyks jau 2018 metų pavasarį, detalės.

 

SIH įgyvendinami projektai pristatyti Lietuvos andragogams

2017 m. rugsėjo 9-10 d. Rumšiškėse įvyko kasmetinis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai“.

Šis renginys – tai puiki proga suaugusiųjų švietėjams iš visos Lietuvos ne tik aptarti aktualius suaugusiųjų švietimo klausimus, pasidalinti idėjomis bei patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų kūrybinių dirbtuvių metu, bet ir neformaliai pabendrauti unikaliojeLietuvos liaudies buities muziejaus aplinkoje

SIH projektų koordinatorė G.Kierienė susitikimo dalyviams pristatė institucijos įgyvendinamus tarptautinius projektus Tales@homeKEEP50+ bei ePublisher, papasakojo apie jau nuveiktus darbus bei artimiausias veiklas.

 

Vasario 23 – 25d. Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyko Erasmus+ KA2 projekto Keep 50+ - Knowledge Exhange in Entrepreneurship for people 50+ partnerių susitikimas bei EURORESO organizacijos metinė asamblėja.

Renginio metu Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė pristatė šiuo metu SIH įgyvendinamus projektus: Seniors On-linee-PublisherTales@Home, kurių veikla susilaukė didelio susidomėjimo.

 

Vasario 10 dieną Soros International House kartu su Tarptautine Amerikos mokykla, kurioje mokosi vaikai iš viso pasaulio organizavo renginį, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

Renginio metu aktorė Gabrielė Malinauskaitė skaitė pasaką, o vėliau pakvietė visus kartu padainuoti dainelę. Po to, susitikus su mokyklos vadovybe, SIH sklaidos ir viešųjų specialistė Greta Alminauskaitė trumpai papasakojo apie Tales@Home projektą, kurio produktais pasinaudoti vėliau pasiūlysime šios mokyklos pedagogams.

Kiti šiai datai skirti renginiai bus organizuojami Soros International House patalpose vasario 21-ąją su įvairių tautybių vaikais, besimokančiais anglų kalbos. 

 
Sausio 16-18 d. Londone įvyko antrasis projekto TALES@home partnerių susitikimas

2017 metų sausio 16-18 dienomis Londone vyko projekto partnerių susitikimas. Renginio metu buvo pristatyti tyrimai, kuriuose su daugiakalbėmis šeimomis atliko projekto partneriai iš Lietuvos, Belgijos, Jungtinės Karalystės bei Italijos. Taip pat buvo aptarta tolesnė projekto eiga ir sutarta, kad kitas partnerių susitikimas vyks Vilniuje rugsėjo 12-15 dienomis. 
 

2016 m. gruodžio 7d. Europos namuose buvo organizuojama diskusija/interviu apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje bei projektus šioje srityje

Diskusiją, kurią tiesiogiai transliavo Delfi TV, moderavo/vedė žurnalistas A. Tapinas, o jo pašnekovais buvo SIH direktorė ir LSŠA valdybos narė D. Malinauskienė, metų andragogas ir LSŠA vadybos narys A. Bėkšta bei G. Bitės-Petkevičaitės suaugusiųjų mokymo centro direktorė ir LSŠA vadybos narė I. Jegelavičiūtė. D. Malinauskienė kalbėdama apie tikslines Lietuvoje įgyvendinamų projektų grupes, turėjo gerą progą pristatyti "Seniors On-line" bei "Tales at Home" projektus.
 

Spalio 6-8 d. Bolcano mieste įvyko pirmasis projekto TALES@home partnerių susitikimas

2016 m. spalio 6-8 d. Bolcano mieste, Italijoje, vyko pirmasis Erasmus+ programos TALES@home projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Belgijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos, atstovaujantys 7-nias švietimo ir mokslo institucijas. 

Partnerių susitikimo metu buvo aptarti projekto tikslai ir pagrindinės veiklos bei suderinti artimiausių užduočių terminai. Šiame susitikime SIH atstovavo institucijos direktorė Daiva Malinauskienė.