ZOE / ZoonosesOnlineEducation

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

ZOE / ZoonosesOnlineEducation

NR. 2016-1-RO01-KA203-024732

www.zoeproject.eu

Veterinarijos komunikacijos srities internetiniai kursai su vaizdo įrašais, kuriuose bus aptariamos ligos, perduodamos žmonėms iš gyvūnų, jų prevencija, diagnozė ir gydymas

Siekdamos gilinti žinias ir didinti suvokimą bei svarbą apie dabartinės ir ateities visuomenės infekcines ligas, gyvūnų perduodamas žmonėms, 4 partnerės valstybės (Rumunija, Kroatija, Lietuva ir Italija) parengė ZoonosesOnlineEducation projektą.

Projekto tikslas - sukurti atvirus skaitmeninius švietimo išteklius veterinarijos srityje. Ištekliai bus pagrįsti novatoriškomis infekcinių ligų studijų gairėmis bei veterinarijos, medicinos, pedagoginės, lingvistinės ir sąmoningumo skatinimo priemonėmis, susijusiomis su maliarijos ir dirofilarijos nustatymu, stebėjimu ir kontrole. Jie bus naudingi akademiniu, profesiniu ir bendruoju lygmeniu susijusiems naudos gavėjams.


PROJEKTO NAUJIENOS

2020 m. sausio 24 d. ZOE projektas pristatytas LieDM konferencijos metu Birštone, Lietuvoje

Daugiau...

2019 m. rugsėjo 27 d. ZOE projektas pristatytas LieDM seminaro metu Klaipėdoje

Daugiau...

2019 m. kovo 20 d. įvyko „ZOE / ZoonosesOnlineEducation“ projekto pilotiniai mokymai Vilniuje, A. Vienuolio progimnazijoje

Daugiau...

 

2019 m. vasario 28–kovo 1 d. Jasų mieste, Rumunijoje, vyko baigiamasis Erasmus+ projekto „ZOE“ partnerių susitikimas

Daugiau...

 

2018 m. lapkričio 22 d. SIH kartu su Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedra organizavo ZOE projekto rezultatų sklaidos seminarą

Daugiau...

 

ZOE projektas pristatytas tarptautinės parodos "Studijos 2018" metu Vilniuje, Lietuvoje

Jau daugelį metų Soros International House (SIH) tradiciškai dalyvauja didžiausioje metinėje švietimo parodoje "Studijos 2018", kuri šiemet buvo orientuota į tarptautinį mokymąsi, bei  žinių ir karjeros planavimą. Paroda vyko vasario 8-10 dienomis, Vilniuje, o SIH jos lankytojams pristatė 14 skirtingų užsienio kalbų mokymus, vasaros stovyklas paaugliams, kalbų mokymo programas užsienyje, savaitgalio ir dienos mokyklėles mažiesiems bei programas mokytojams.

Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas šiuo metu įgyvendinamiems ar visiškai neseniai įgyvendintiems projektams, tokiems kaip ePublisherSenior Volunteers for Migrant IntegrationTALES@homeKeep50+ZOE ir Parents4all.

 

Projekto ZOE partnerių susitikimas Zadare, Kroatijoje

2017 m. gegužės 4-5 d. Erasmus+ projekto “ZOE” partneriai susitiko Kroatijos mieste Zadare. Susitikimo metu partneriai iš Rumunijos, Italijos, Kroatijos bei Lietuvos pristatė atliktų tyrimų rezultatus apie zoonozių situaciją šiose šalyse, analizavo siūlomą zoonozių studijos struktūrą, diskutavo projekto valdymo bei ataskaitų klausimais. Vėliau partneriai aptarė ir patvirtino projekto interneto svetainę http://zoeproject.eu bei artimiausių veiklų kalendorių, numatė trečiojo partnerių susitikimo datą: šis susitikimas vyks 2017 m. spalio 5-6 d. Italijoje.

Soros International House susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

 

Projekto ZOE pirmasis partnerių susitikimas įvyko Jasuose, Rumunijoje

2016 m. lapkričio 28-29 d.  Jasų (Iași) mieste, Rumunijoje, vyko pirmasis Erasmus+ programos projekto „ZOE – ZoonosesOnlineEducation“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Rumunijos, Italijos, Kroatijos ir Lietuvos, atstovaujantys dešimt švietimo ir mokslo institucijų.

Susitikimo dalyviai pristatė atstovaujamas institucijas, taip pat išsamiai susipažino su projekto tikslais, uždaviniais bei tikslinėmis grupėmis, aptarė pagrindines veiklas bei planuojamus intelektinius produktus.  Susitikimo metu buvo nagrinėjami įvairūs su projekto įgyvendinimu susiję klausimai:  bendras projekto valdymas, finansiniai ir atsiskaitymo klausimai, vidinės komunikacijos aspektai, projekto sklaidos strategija, interneto svetainė. Taip pat buvo pristatytas ir patvirtintas projekto logotipas.

Partneriai aptarė artimiausių veiklų kalendorių, numatė, kad antrasis partnerių susitikimas vyks Kroatijoje 2017 m. balandžio 27-28 d.

Šiame susitikime SIH atstovavo institucijos direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.