Preparation for Year 12 English Language Exam

Information in English is being prepared

PASTABA. Kursų kainos ir nuolaidos skelbiamos naujienų ir kainoraščio skiltyse prieš kiekvieno trimestro pradžią.

 

Specialusis intensyvus paruošiamasis bendrinės anglų kalbos kursas, skirtas 12 klasės moksleiviams visapusiškai pasiruošti valstybiniam anglų kalbos egzaminui. Kursas apima visas kalbines veiklos rūšis, įeinančias į 12 klasės programą ir 12 klasės valstybinį anglų kalbos egzaminą: skaitymas, klausymas, kalbos vartosena (gramatika) ir rašymas (formalių/neformalių laiškų, paragrafo, rašinio ir kt).

Kurso trukmė - 40 akad. val. (10 savaičių, 2 kartus per savaitę po 2 akademines val.).