Teaching

Privacy Policy

PRIVATUMO POLITIKA

Malonu, kad lankotės šioje svetainėje ir naudojatės mūsų paslaugomis! Mes vertiname kiekvieną bendradarbiavimą ir kiekvieną klientą, todėl itin atsakingai žiūrime į Jūsų duomenų privatumą. Siekiame ne tik sąžiningai bei teisėtai tvarkyti bei prižiūrėti jūsų asmens duomenis, bet ir kiek įmanoma skaidriai bei aiškiai apie tai komunikuoti.

Todėl šioje Privatumo politikoje pristatome:

 • kokius jūsų asmens duomenis tvarkome
 • kokiais tikslais juos tvarkome
 • kokiu pagrindu juos tvarkome
 • kiek laiko saugome
 • ir kitą jums aktualią informaciją

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.sih.lt interneto svetainėje (nepaisant to, kokį įrenginį tam naudojate) ar naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei su šiomis sąlygomis sutikti nenorite, mes apgailestaudami prašome nesilankyti šioje svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Ši Privatumo politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje.

KAS MES ESAME?

Mūsų rekvizitai:

 • VšĮ „Soros International House“
 • Juridinio asmens kodas 121892379
 • Buveinės adresas: Konstitucijos pr. 23 KA, LT-08105 Vilnius
 • Mob. Nr. : +370 600 20636
 • El. paštas: info@sih.lt
 • Banko sąskaita: AB SEB Bankas
 • Nr. LT337044060000920422

Jeigu esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, galite su mumis susisiekti, bet negalite teikti savo duomenų tiesioginei rinkodarai (pvz., prenumeruoti mūsų naujienlaiškio), jeigu tam neturite savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimo.

KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

- Siekdami sudaryti paslaugų ir kitas sutartis bei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, galime rinkti:

 • Vardą, pavardę
 • Asmens kodą
 • Gyvenamosios vietos ar buveinės adresą
 • Asmens tapatybės kortelės ar paso duomenis
 • Banko sąskaitos numerį
 • Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numerį
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą ir jūsų pareigas 
 • Elektroninio pašto adresą
 • Telefono numerį
 • Parašą
 • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

- Siekdami administruoti mokymosi centro studentus ir organizuoti vasaros stovyklas bei dienos mokyklėles, o taip pat tvarkyti jūsų pateiktus prašymus, paklausimus ir skundus, galime rinkti:

 • Vardą, pavardę
 • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą
 • Elektroninio pašto adresą
 • Telefono numerį
 • Prašymo, paklausimo ar skundo turinį bei informaciją, susijusią su šia užklausa
 • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

- Siekdami organizuoti užsienio kalbos testus pretendentams į valstybės tarnautojus, parengti asmenis tarptautinių egzaminų, JAV aukštųjų mokyklų stojimo testų laikymui, galime rinkti:

 • Vardą, pavardę
 • Gimimo datą
 • Elektroninio pašto adresą
 • Telefono numerį
 • Nustatytą kalbos žinių lygį
 • Atlikto testo originalą
 • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

- Siekdami organizuoti ir administruoti tarptautinį CELTA kursą renkame išskirtinai tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti įpareigoja Cambridge Assessment English nustatyta tvarka ir taisyklės, taikomos autorizuotam CELTA egzaminų centrui.

- Siekdami koordinuoti ir administruoti tarptautinius bei nacionalinius projektus, renkame išskirtinai tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkamą projektą administruojanti Europos Sąjungos, užsienio ar nacionalinė institucija ar fondas, kurių reikalavimus vykdyti mūsų Įstaiga privalo pagal prisiimtus sutartinius įsipareigojimus.

- Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y., siekdami pranešti jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, pasidalinti savo bendradarbiavimo ir kitais pasiūlymais, galime rinkti:

 • Vardą, pavardę
 • Elektroninio pašto adresą
 • Telefono numerį
 • Miestą

- Darbuotojų ir savanorių atrankos į Įstaigos siūlomas darbo ir savanoriškos veiklos vietas tikslu, įskaitant kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu, galime rinkti:

 • Gyvenimo aprašymą
 • Motyvacinį laišką
 • Vardą, pavardę
 • Gimimo datą
 • Gyvenamosios vietos adresą
 • Telefono ryšio numerį
 • Elektroninio pašto adresą
 • Išsilavinimą, kvalifikaciją
 • Esamos ar buvusios darbovietės(-čių) pavadinimą(-us)
 • Informaciją apie tai, kokį darbą asmuo pageidauja dirbti

Dar kartą atkreipiame dėmesį, jog tuo atveju, jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (elektroniniu paštu,telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainės funkcijas. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija. Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu.

KOKIU PAGRINDU ŠIUOS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

- Siekdami sudaryti paslaugų ir kitas sutartis bei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, duomenis renkame:

 • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
 • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
 • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome sutarties galiojimu metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo.

- Siekdami administruoti mokymosi centro studentus ir organizuoti vasaros stovyklas bei dienos mokyklėles, o taip pat tvarkyti jūsų pateiktus prašymus, paklausimus ir skundus, duomenis renkame:

 • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
 • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
 • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis galime saugoti iki 3 metų nuo trimestro/kurso, stovyklos ar mokyklėlės pabaigos. Saugojimo terminas priklauso nuo saugomų asmens duomenų kategorijos ir tvarkymo tikslo.

- Siekdami organizuoti užsienio kalbos testus pretendentams į valstybės tarnautojus, parengti asmenis tarptautinių egzaminų, JAV aukštųjų mokyklų stojimo testų laikymui, duomenis renkame:

 • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
 • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis galime saugoti iki 3 metų po sandorio įvykdymo. Saugojimo terminas priklauso nuo saugomų asmens duomenų kategorijos ir tvarkymo tikslo.

- Siekdami organizuoti ir administruoti tarptautinį CELTA kursą, duomenis renkame:

 • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
 • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
 • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Asmens byla saugoma 6 mėnesius nuo sertifikato išdavimo dienos, sertifikato kopija saugomas 50 metų nuo jo išdavimo dienos.

- Siekdami koordinuoti ir administruoti tarptautinius bei nacionalinius projektus, duomenis renkame:

 • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
 • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))
 • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 5 metus nuo paskutinio mokėjimo gavimo, jeigu kitaip nenurodo atitinkamą projektą administruojanti Europos Sąjungos, užsienio ar nacionalinė institucija ar fondas, kurios reikalavimus vykdyti Įstaiga privalo pagal prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ir (ar) investicijų projektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai saugomi 10 metų po projekto vykdymo pabaigos.

Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y., siekdami pranešti jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, pasidalinti savo bendradarbiavimo ir kitais pasiūlymais, duomenis renkame:

 • turėdami jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))
 • LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu

Šiuos duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Nepamirškite, kad bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

- Darbuotojų ir savanorių atrankos į Įstaigos siūlomas darbo ir savanoriškos veiklos vietas tikslu, įskaitant kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu, duomenis renkame:

 • turėdami jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))
 • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))
 • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 6 mėnesius nuo paraiškų pateikimo laiko pabaigos. Duomenų subjektų, jų sutikimu įtrauktų į Įstaigos kandidatų duomenų bazę, Asmens duomenys saugojami 5 metus nuo įtraukimo momento (šis terminas apskaičiuojamas nuo sutikimo įtraukti į duomenų bazę davimo momento arba nuo duomenų pateikimo momento, jei duomenys perduodami vėliau, nei gaunamas sutikimas).

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmeninius duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Kalbant konkrečiai, jūsų duomenys gali būti perduodami:

 • mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, audito, teisines ir kitas paslaugas: elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, informacinių technologijų priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas mums teikiančioms bendrovėms;
 • valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;
 • Google (Google Analytics paslauga), duomenys perduodami į JAV.
 • Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia.

Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, mes imamės visų tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkomi jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • Pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu info@sih.lt

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Angliškai žinomi kaip „cookies“, jie yra įrašomi į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, jums apsilankius interneto svetainėje. Slapukai leidžia serveriui rinkti informaciją iš naršyklės, todėl jums nereikia jos iš naujo įvesti grįžus į tą interneto svetainę arba naršant nuklydus iš vieno tinklalapio į kitą. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Tokie slapukai gali būti naudojami čia nurodytiems tikslams pasiekti:

 • užtikrinti sklandžią ir efektyvią svetainės veiklą;
 • kad anonimiškai rinktume statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus jūs žiūrėjote;
 • kad jūsų nustatymai, kuriuos pasirinkote per apsilankymą ir tarp jų, būtų išsaugomi;
 • kad galėtume rinkti patikimą interneto svetainės naudojimo informaciją, kuri leidžia mums nustatyti, ar svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti;

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite. Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, visada galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymus rasite Slapukų politikoje.

Mūsų svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Privatumo politika nėra aiški? Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Pasikalbėkime apie tai! Savo užklausas siųskite el. paštu: info@sih.lt

Ši Privatumo politika parengta remiantis VšĮ „Soros International House“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Įstaigos direktorės 2018-05-21 įsakymu Nr.20

Teaching