Languages Courses in Vilnius

Information in English is being prepared

PASTABA. Kursų kainos ir nuolaidos skelbiamos naujienų ir kainoraščio skiltyje prieš kiekvieno trimestro pradžią.

 

Mokome ir organizuojame bendrinės ir specialiosios anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, švedų, norvegų, kinų, japonų, turkų, rusų, lenkų, lietuvių kalbos kursus suaugusiesiems grupėse ir individualiai SIH ir kliento patalpose.

BENDRINĖS KALBOS KURSAI

Nepriklausomai nuo lygio, kursų metu besimokantys lavina savo kalbinius įgūdžius, skaitymą, rašymą, mokosi gramatikos bei turtina savo žodyną.

Mokymo metodika yra labai dinamiška ir orientuota į bendravimo įgūdžių lavinimą. Pamokose kuriamos įvairios gyvenimiškos situacijos, kurių metu studentai vartoja kalbą, kurios mokosi. Daug dėmesio skiriama kultūrinei besimokančios kalbos šalių specifikai, mokomos kalbos natūralumui, todėl išmokę kalbą mūsų centre žmonės paprastai pasitiki savimi ir sėkmingai vartoja ją bendraudami su ta kalba kalbančiais draugais ir kolegomis Lietuvoje bei kelionių ir komandiruočių metu.

Užsiėmimų trukmė ir kaina skelbiama kainoraščio skiltyje. Individualių ir mokymų įmonėse kursų trukmė ir kaina - pagal sutartį.

BENDRINĖS VERSLO/DALYKINĖS KALBOS KURSAI

Tai - dinamiškas kalbos kursas, skirtas apjungti kalbos žinias su ekstralingvistinėmis realijomis - bendrosios kalbos žinios praturtinamos verslo žodynu, specifiniais bendravimo įgūdžiais, verslo etiketu ir etika.

Šie kursai skirti žmonėms, kurių kalbos žinių lygis yra nuo A2 iki C1/C2 lygio. Žemesniuosiuose lygiuose vyrauja bendrosios verslo srities temos, o aukštesniuosiuose - vadybos klausimai.

Užsiėmimų trukmė ir kaina skelbiama kainoraščio skiltyje. Individualių ir mokymų įmonėse kursų trukmė ir kaina - pagal sutartį.

SPECIALIOSIOS KALBOS KURSAI

Šie kursai - tai bendrinės kalbos praturtinimas specialiąja konkrečios mokslo arba veiklos srities terminologija bei specifiniais bendravimo įgūdžiais.

Kursai gali būti skirti teisininkams, bankų tarnautojams, medikams, žurnalistams ir t.t. 

Užsiėmimų trukmė ir kaina - pagal sutartį.

INDIVIDUALUS KALBOS MOKYMAS

Pagal individualias sutartis su organizacijomis ir asmenimis Soros International House organizuoja individualius ar mažų grupelių (iki 4 žm.) užsiėmimus pagal studentų poreikius.

Individualiai mokytis gali visų lygių ir bet kokio amžiaus žmonės. Individualiai mokome bendrinės, verslo bei specializuotos kalbos, ruošiame egzaminams. Tai ypač efektyvus mokymosi būdas, leidžiantis per trumpą laiką pasiekti gerų rezultatų.

Užsiėmimai organizuojami atsižvelgiant į studentų poreikius. Galima rinktis kursų apimtį, laiką, vietą, intensyvumą ir t.t.

Užsiėmimų trukmė ir kaina - pagal sutartį.

KALBŲ MOKYMAS ĮMONĖSE

Vis daugiau įmonių vadovų supranta kalbos mokėjimo svarbą ir organizuoja mokymus darbo vietose. Esate vienas jų? Kviečiame organizuoti kalbos mokymus Jūsų įmonės patalpose Vilniuje!

Kursai vyksta: 

 • darbuotojams patogiu metu 
 • galima nustatyti kursų apimtį, intensyvumą ir kt.
 • bendrinės kalbos kursą galima praturtinti specialiuoju žodynu, naudojamu Jūsų veiklos srityje.
Užsiėmimų trukmė ir kaina - pagal sutartį.

ĮVAIRIŲ ANGLŲ KALBOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO KURSAI

Kalbos įgūdžių tobulinimas

Jeigu Jums pakanka gramatikos žinių ir turimo žodžių bagažo, bet trūksta kalbėjimo įgūdžių, tai šis kursas tinka būtent Jums. Jis skirtas B1 ir aukštesnio lygio studentams.

Ugdydami savo kalbėjimą, klausymą ir skaitymą, šio kurso metu studentai gali pagerinti gebėjimą bendrauti angliškai savo darbinės veiklos srityje ar kita jiems aktualia tema.

Kurso metu Jūs:

 • diskutuosite įvairiomis temomis, kurios domins Jus ir kitus studentus klasėje;
 • išmoksite išsireiškimų ir žodžių, kurie leis geriau bendrauti Jums svarbiomis temomis;
 • analizuosite būdus, kaip patobulinti savo kalbėjimą ir klausymą;
 • tobulinsite savo anglų kalbą draugiškoje ir malonioje aplinkoje.
Kurso trukmė - 27 akad. val. (1 kartą per savaitę po 2 pilnas valandas). Kaina skelbiama kainoraščio skiltyje.

 

Tarimo įgūdžių tobulinimas

Šio kurso metu mokomasi tarimo technikos, atliekamos pratybos padedančios pasiekti aiškesnio ir tikslesnio tarimo. Gilinamasi į anglų kalbos intonacijos subtilybes: tie patys sakiniai, tariami skirtinga intonacija, gali reikšti priešingus dalykus! Draugiškiausius jausmus reiškiantys žodžiai gali būti suprasti kaip priešiškumas vien dėl neteisingai pasirinktos intonacijos! Kurso metu tobulinami ir klausymo įgūdžiai.

Šis kursas skirtas A2 ir aukštesnio lygio studentams.

Daugelis žmonių savo tarimą vertina nepakankamai gerai. Jie mano, kad kitiems jų akcentas gali atrodyti juokingas arba niekas jų nesupras. Dažnas galvoja, jog anglų kalbos tarimas yra sudėtingas ir painus, ir nežino, kaip jį patobulinti.

Šio kurso tikslas yra supažindinti su praktinėmis užduotimis, kuriomis galima pasinaudoti mokantis tikslesnio ir aiškesnio tarimo.

Kurso metu Jūs:

 • išsiaiškinsite, kaip sudaryti anglų kalbos garsai ir tuo pat metu kokie jie yra panašūs ir skirtingi;
 • ypatingą dėmesį skirsite tiems garsams, kurie būtent Jums yra problematiški;
 • išmoksite skirtingų anglų kalbos intonacijų ir kuo jos skiriasi nuo Jūsų gimtosios kalbos intonacijų;
 • mokysitės suprasti anglų kalbą, kai ja kalbama greitai ir neformaliai;
 • išmoksite tarimo tobulinimo technikos ir pratimų.
Kurso trukmė - 27 akad. val. (1 kartą savaitėje po 2 pilnas valandas). Kaina skelbiama kainoraščio skiltyje.

 

Rašymo įgūdžio tobulinimo kursai

Šie kursai skirti studentams, gerai mokantiems šnekamąją anglų kalbą (B1 ir aukštesnių lygių), kurie nori įtvirtinti anglų rašomosios kalbos žinias ar tiems, kurių profesija ar užsiėmimas reikalauja gerų rašymo įgūdžių.

Pagrindinis dėmesys bus skiriamas tų rašymo formų įgūdžių tobulinimui, kurių dažniausiai reikalaujama iš mūsų studentų, vėliau bus gilinamasi į konkrečius surinktos grupės poreikius. Namų darbai - būtina ir privaloma kursų dalis.

Kursų temos:

 • Pagrindinės gero/profesionalaus rašymo taisyklės - oficialaus ir neoficialaus rašymo skirtumų apžvalga, patarimai kaip išvengti "lietuviškai-angliško" rašymo, naudingos frazės bei jungiamieji žodžiai.
 • Oficialūs ir neoficialūs laiškai.
 • Verslo korespondencija - laiškai, faksimilės, elektroniniai laiškai.
 • Pareiškimų/prašymų/anketų pildymas.
 • Ataskaitos.
 • Apybraižos, argumentacinis rašymas.
 • Bukletai/brošiūros.
 • Aprašymai/apibūdinimai.

Baigę šiuos kursus, studentai turėtų sklandžiai atlikti užduotis, gaunamas laikant standartizuotus egzaminus (pvz.: FCE), sėkmingai naudoti rašomąją anglų kalbą savo profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Kurso trukmė - 27 akad. val. (1 kartą per savaitę po 2 pilnas valandas). Kaina skelbiama kainoraščio skiltyje.

 

Norėtumėte mokytis kalbų kartu su jau daugiau nei 28-erius metus turinčia patirties mokyme ir švietime bei išlaikančia aukštą kokybę SIH? Turite klausimų? Susisiekite su mumis - mielai Jums padėsime!

Susisiekti