Parents4all / Parents for All

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

Parents4all / Parents for All

www.parents4all.eu

Kontekstas ir tikslinės grupės

2015 metais Europos Sąjungoje gyveno 20 milijonų ne ES piliečių, kurie sudarė 4% visų gyventojų (Eurostat). Anot Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), beveik 1.5 milijono migrantų ir pabėgėlių atvyko į Europą vien per pastaruosius dvejus metus. Akivaizdu, jog  socialinė įtrauktis yra problema, paveikianti visas ES valstybes visuose lygmenyse.

ES piliečių bei migrantų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas yra svarbus socialinę įtrauktį ir įvairovės valdymą skatinantis instrumentas. Tarpkultūrinės kompetencijos yra laikomos pagrindiniais skersiniais įgūdžiais Erasmus+ Programos vadove.

Dėl šių priežasčių projektas siekia skatinti socialinę įtrauktį per tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą ir  tėvų, kurie daro įtaką integracijai, įtraukimą į veiklas.

Tikslinės grupės:

 • Vietiniai tėvai
 • EKM (etninių ar kultūrinių mažumų) tėvai
 • Institucijos, dirbančios švietimo, migrantų integracijos, valstybės valdymo, nevyriausybinės veiklos srityse

Pagrindiniai projekto tikslai

 • Vietinių bei EKM tėvų sąmoningumo ir tarpkultūrinių kompetencijų ugdymas, kad
 • jie galėtų prisidėti prie EKM mokyklinio amžiaus vaikų socialinės įtraukties didinimo.

Uždaviniai projekto partneriams

 • Sukurti mokymų medžiagą, skatinančią vietinius tėvus aktyviai prisidėti prie socialinei įtraukčiai skirtų mokyklos veiklų
 • Sukurti mokomąją medžiagą EKM tėvams, padėsiančią jiems paremti savo vaikus integracijos procese ir veiksmingai bendradarbiauti su mokyklos darbuotojais
 • Sukurti tėvams skirtą metodologiją, kurios pagalba jie galės įsivertinti savo tarpkultūrinius įgūdžius ir EKM mokinių įtrauktį
 • Parengti įkvepiančią audiovizualinę medžiagą, padėsiančią didinti vietinių ir EKM tėvų sąmoningumą
 • Teikti rekomendacijas švietimo, migrantų integracijos, valstybės valdymo, nevyriausybinės veiklos srityse dirbančioms institucijoms dėl parengtos darbo su tėvais metodologijos
 • Skatinti tėvų dalyvavimą socialinės įtraukties – abipusiai naudingo bendradarbiavimo – veikloje

Projekto rezultatai

 • Tarpkultūrinių kompetencijų ir EKM vaikų integracijos skatinimo mokymų metodologija tėvams
 • vietiniams bei EKM tėvams skirta mokomoji medžiaga
 • Įrankiai, kurių dėka tėvai galės įvertinti savo tarpkultūrines kompetencijas bei poreikį integracijos mokymams
 • Du filmai, skatinantys vietinių ir EKM tėvų tarpusavio supratimą
 • Gidas su rekomendacijomis švietimo, migrantų integracijos, valstybės valdymo, nevyriausybinės veiklos srityse dirbančioms institucijoms, kaip naudotis projekto rezultatais
 • Sklaidos medžiaga
 • Sklaidos renginių ataskaitos, aprašančios jų turinį ir rezultatus

Projekto pabaigoje tikimasi, kad Parents4All padidins visų suinteresuotų šalių supratimą apie tėvų įsitraukimo svarbą ir pristatys tvarų tėvų mokymo ir aktyvaus įsitraukimo į EKM vaikų socialinę įtrauktį modelį. 

Partneriai:

 • Olympic Training, Graikija (projekto koordinatorius),
 • Soros International House, Lietuva
 • ifa Akademie, Vokietija
 • BEMIS, Škotija
 • Universidad de Huelva, Ispanija
 • Programma Integra, Italija

PROJEKTO NAUJIENOS

2019 m. lapkričio 21-22 d. "Parents 4 All" projektas pristatytas Jasuose, Rumunijoje

Daugiau...

2019 m. lapkričio 6 d. Atėnuose vyko Erasmus+ projekto „Parents 4 All“ penktasis partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija

Daugiau...

2019 m. spalio 24-25 d. "Parents 4 All" projektas pristatytas Berlyne, Vokietijoje

Daugiau...

2019 m. spalio 3-4 d. "Parents 4 All" projektas pristatytas Reikjavike, Islandijoje

Daugiau...

2019 m. liepos 3 d. Pasvalyje, Lietuvoje pristatytos "Parents 4 All" veiklos

Daugiau...

2019 m. birželio 6-7 d. įvyko ketvirtasis projekto „Parents 4 All“ partnerių susitikimas (Romoje, Italijoje)

Daugiau...

2019 m. gegužės 30-31 d. Bragancoje, Portugalijoje pristatytos Parents4all veiklos

Daugiau...

2019 m. gegužės 15 d. įvyko „Parents 4 All“ projekto pilotiniai mokymai Vilniuje, A. Vienuolio progimnazijoje

Daugiau...

2019 m. gegužės 5-8 d. Katanijoje, Sicilijoje vykusios pasaulinės IH organizacijos direktorių konferencijos metu pristatytos Parents 4 All veiklos

Daugiau...

2019 m. balandžio 27-28 d. Parents4all veiklos pristatytos mugėje, kuri vyko PLC "Panorama", Vilniuje

Daugiau...

Įvyko trečiasis Erasmus+ projekto „Parents 4 All“ partnerių susitikimas (Štutgarte, Vokietijoje)

2018 m. lapkričio 8-9 d. Štutgarte (Vokietija) įvyko trečiasis Erasmus+ projekto „Parenst 4 All” (http://parents4all.eu/lt/pradzia/) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo šešių partnerių organizacijų atstovai iš Graikijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Škotijos ir Lietuvos.

Susitikimo metu buvo aptarti jau pasiekti projekto rezultatai ir taisytini ruošiamos mokymo medžiagos skyreliai.

Susitikime SIH atstovavo projektų koordinatorė Kristina Kudriašova. Ji ne tik kalbėjo apie SIH veiklas šiame projekte, bet turėjo galimybę pristatyti ir kitus SIH įgyvendinamus ir jau įgyvendintus projektus bei jų naujienas, tarp kurių - „Senior Volunteers for Migrant Integration“ ir „ePublisher“.

 

Parents4all projektas pristatytas XVI Baltijos jūros valstybių forume Upsaloje, Švedijoje

2018 m. gegužės 17-18 dienomis, Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė dalyvavo XVI metiniame Baltijos Jūros valstybių Forume Uppsaloje, Švedijoje. Šiais metais Forumas buvo skirtas NVO organizacijų dalyvavimo veiklose stiprinimui Baltijos šalių regione.

Forumo metu SIH direktorė turėjo progą pristatyti visus projektus, kurie šiuo metu yra įgyvendinami SIH – „Parents4All“ projektas buvo vienas iš jų.

 

Antrasis Parents4all partnerių susitikimas įvyko Vilniuje

2018 m. gegužės 3-4 d. Vilniuje įvyko 2-sis Erasmus+ programos projekto Parents4all susitikimas, kurį organizavo SIH kartu su projekto koordinatoriais iš Graikijos. Susitikime projekto partneriai iš Škotijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Lietuvos ir Graikijos apžvelgė pirmojo intelektinio produkto pažangą ir suplanavo tolimesnę projekto eigą.

Partnerių susitikime SIH atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų vadybininkės Gustė Ilgūnaitė ir Kristina Kudriašova.

 

Parents4all diskusijos tęsiasi

Vasario 6 bei 13 dienomis SIH patalpose įvyko net du projekto Parents 4 All tėvelių tikslinių grupių susitikimai. Kartu su pirmuoju, kuris sausio pabaigoje įvyko A. Vienuolio progimnazijoje, šie du užbaigė projekto diskusijų etapą. Tėvelių nuomonės svarbiomis tarpkultūrinio bendravimo mokyklose temomis, išreikštos diskusijų metu, taip pat klausimyno pagalba, bus apibendrintos ir naudojamos kitame projekto etape.

Vasario 6 dienos susitikime dalyvavo nemažai etninių ir kultūrinių mažumų (EKM) tėvelių, tarp jų ir Soros International House mokytojai, savo atžalas leidžiantys į lietuviškas mokyklas. Buvo surinkta labai įdomių nuomonių ir įžvalgų apie Lietuvos švietimo sistemos ypatumus bei sunkumus, su kuriais gali susidurti kitataučiai ir jų vaikai Lietuvoje.

Vasario 13 dienos diskusijoje dalyvauti buvo pakviesti suaugę SIH studentai, kurie ne tik pasidalino vertingomis nuomonėmis, bet tuo pačiu ir gerino savo anglų kalbos įgūdžius, diskutuodami anglų kalba!

Norėtume padėkoti visiems tėveliams, kurie skyrė savo laiką dalyvaudami diskusijose bei užpildydami klausimyną projektui Parents 4 All. Išreikštomis nuomonėmis vadovausimės kituose projekto etapuose, kurdami tėveliams skirtą mokomąją medžiagą.

 

Parents4all projektas pristatytas tarptautinės parodos "Studijos 2018" metu Vilniuje, Lietuvoje

Jau daugelį metų Soros International House (SIH) tradiciškai dalyvauja didžiausioje metinėje švietimo parodoje "Studijos 2018", kuri šiemet buvo orientuota į tarptautinį mokymąsi, bei  žinių ir karjeros planavimą. Paroda vyko vasario 8-10 dienomis, Vilniuje, o SIH jos lankytojams pristatė 14 skirtingų užsienio kalbų mokymus, vasaros stovyklas paaugliams, kalbų mokymo programas užsienyje, savaitgalio ir dienos mokyklėles mažiesiems bei programas mokytojams.

Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas šiuo metu įgyvendinamiems ar visiškai neseniai įgyvendintiems projektams, tokiems kaip ePublisherSenior Volunteers for Migrant IntegrationTALES@homeKeep50+ZOE ir Parents4all.

 

A. Vienuolio progimnazijoje įvyko Ersamus+ projekto "Parents 4 all" tėvelių grupės susitikimas-diskusija

2018 m. sausio 30 d. Antano Vienuolio progimnazijoje įvyko pirmasis iš trijų tėvelių fokus grupės susitikimas, kuriame dalyvavo šeštokų klasės auklėtoja bei devyni tėveliai. Susitikimo metu buvo diskutuojama aktualiais migracijos, tarpkultūriškumo bei tolerancijos mokykloje klausimais.

Diskusijos metu paliestos temos ir išsakytos nuomonės bus naudingos tolimesnėje projekto “Parents 4 All” eigoje - Lietuvos bei penkių projekto partnerių šalių tėvelių nuomonės bus apibendrintos, išanalizuotos ir galiausiai taps tėveliams skirtos mokomosios medžiagos pagrindu.

A.Vienuolio progimnazijos tėveliai, sukviesti šeštokų auklėtojos Gitanos Karsokienės, itin aktyviai ir noriai dalyvavo diskusijoje - projektą koordinuojanti Soros International House džiaugiasi naujai užmegztu bendradarbiavimu.

 

Parents4all pristatytas Vaurealyje, Prancūzijoje

Lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis pirmasis Erasmus+ KA2 projekto “Senior Volunteers for Migrant Integration”(www.seniors4migrants.eu) partnerių susitikimas buvo suorganizuotas Vaurealyje, Prancūzijoje. Šiame projekte dalyvauja 6 partneriai iš 5 skirtingų šalių:

 • GSVO95, Prancūzija
 • DIAN, Graikija
 • MCTAU, Lietuva
 • SIH, Lietuva
 • iFa, Vokietija
 • Anmiro OY, Suomija

Soros International House partnerių susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų vadybininkė Gustė Ilgūnaitė ir buhalterė Elvyra Mikelevičienė.

Pirmąją dieną visus partnerius pasveikino Vaurealio mere p. Sylvie COUCHOT  ir buvęs meras p. Bernard MORIN.

Susitikimo metu buvo aptarti pagrindinia projekto aspektai – finansiniai reikalai, rizikų valdymas, intelektiniai projekto rezultatai bei projekto tvarkaraštis. Taip pat, visi partneriai turėjo šansą susipažinti vieni su kitais bei pristatyti savo institucijas.

Prisistatinėdami visi partneriai turėjo progą pristatyti ir visus projektus, kuriuos  vykdo. SIH atstovės pristatė visus projektus, kuriuos dabar vykdo ir tokius projektus kaip ePublisherSeniors On-lineTales@Home, Parents4All  bei jų pasiektus rezultatus.