SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai

www.seniors4migrants.eu

Kontekstas ir tikslinės grupės

 • Europa šiuo metu išgyvena didžiausią migrantų krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Niekada anksčiau tiek daug žmonių nebėgo dėl politinių persekiojimų ir karo savo šalyse.
 • Europoje įsigalint visuomenės senėjimo tendencijoms, kuomet pagyvenusių žmonių, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, skaičius nenumaldomai auga, ES šalys susiduria su specifiniais iššūkiais.
 • Vis dėlto dauguma europiečių, sulaukusių pensinio amžiaus, turi nemenką potencialą - jei ne išlikti darbo rinkoje, tai bent prisidėti prie visuomenės gerovės per aktyvaus pilietiškumo bei savanorystės veiklas.
Projektu siekiama padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą senjorus savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų socialinė atskirtis.

 

Projektas skirtas dviem pagrindinėms tikslinėms grupėms:

 1. Vyresnio amžiaus žmonėms;
 2. Migrantams ir pabėgėliams.
Pagrindiniai projekto tikslai:
 
 • Prisidėti prie sėkmingos migrantų ir pabėgėlių integracijos į priimančiąsias visuomenes;
 • Mažinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį per savanoriavimą ir pagalbos teikimą migrantams.

Uždaviniai projekto partneriams:

 • Stiprinti vyresnio amžiaus savanorių aktyvaus pilietiškumo kompetencijas ir skatinti savanorystę, organizuojant pilotinius mokymus pagal projekto metu parengtą mokymo programą;
 • Skatinti migrantus ir pabėgėlius mokytis priimančiosios šalies kalbą bei pagerinti jų socialinę ir pilietinę integraciją į vietos visuomenę, pasinaudojant projekto metu sukurta mobiliąja aplikacija - migranto gidu ir apmokytų vyresnio amžiaus savanorių - mentorių pagalba;
 • Didinti visuomenės sąmoningumą migracijos ir visuomenės senėjimo srityse. 
Projekto rezultatai:
 
 • Projekto interneto svetainė.
 • Mokymo metodika ir 20 valandų 5 modelių programa, skirta vyresnio amžiaus savanorių rengimui.
 • Vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiaga.
 • Nemokama mobilioji aplikacija (App) “Socialinis ir pilietinis integracijos įrankis - vadovas (gidas) migrantams ir pabėgėliams”:
  • a) padedantis jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą;
  • b) susidedantis iš animuoto išgyvenimo pokalbių rinkinio partnerių šalių ir anglų kalbomis.
 • Eksploatacijos – kontaktų užmezgimo seminarai  partnerių šalyse, skirti:
  • a) pristatyti ir praktiškai pademonstruoti mobiliąją aplikaciją (App) bei vyresnio amžiaus savanorių mokymo programą;
  • b) supažindinti savanorystės mokymus lankiusius senjorus  su potencialiais jų „klientais“ (migrantais ir pabėgėliais) ir padėti jiems užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius.
 • Baigiamoji tarptautinė sklaidos konferencija Lietuvoje, skirta organizacijų, dirbančių migrantų ir pabėgėlių integracijos, pilietinės visuomenės, aktyvaus senėjimo ir švietimo srityse, atstovams:
  • a) Konferencijos pranešėjai apžvelgs savanoriškos veiklos ir migrantų integracijos situaciją ES šalyse.
  • b) Mokytojai, dalyvavę programos ir mokymo medžiagos kūrime ir testavime, ves praktinius seminarus švietimo įstaigų atstovams.
  • c) Vyresnio amžiaus savanoriai dalinsis gerąja patirtimi, užmezgant ilgalaikius ryšius tarp vietos bendruomenių ir migrantų bei pabėgėlių.
Partneriai:
 
 • Soros International House (projekto koordinatorius), Lietuva
 • Medardo Čoboto Trečiojo Amžiaus Universitetas, Lietuva
 • ifa Akademie, Vokietija
 • Anmiro Oy, Suomija
 • DIAN, Graikija
 • GSVO 95, Prancūzija

PROJEKTO NAUJIENOS

2020 m. lapkričio 13 d. SIH Suaugusiųjų mokymosi savaitės "Susitikime mokytis. Kartu mes galim!" gavo apdovanojimą už įgyvendintą tarptautinį projektą SVMI

Daugiau...

2020 m. vasario 13-14 d. SVMI projektas pristatytas Florencijoje, Italijoje

Daugiau...

2020 m. sausio 24 d. SVMI projektas pristatytas LieDM konferencijos metu Birštone, Lietuvoje

Daugiau...

2019 m. lapkričio 21-22 d. SVMI projektas pristatytas Jasuose, Rumunijoje

Daugiau...

2019 m. lapkričio 6 d. SVMI projektas pristatytas Atėnuose, Graikijoje

Daugiau...

2019 m. spalio 24-25 d. SVMI projektas pristatytas Berlyne, Vokietijoje

Daugiau...

2019 m. spalio 3-4 d. SVMI projektas pristatytas Reikjavike, Islandijoje

Daugiau...

2019 m. rugsėjo 27 d. SVMI projektas pristatytas LieDM seminaro metu Klaipėdoje

Daugiau...

2019 m. rugsėjo 12 d. įvyko tarptautinė SVMI projekto baigiamoji konferencija bei rugsėjo 13 d. partnerių susitikimas Vilniuje, Lietuvoje

Daugiau...

2019 m. liepos 3 d. Pasvalyje, Lietuvoje pristatytos SVMI veiklos

Daugiau...

2019 m. birželio 6-7 d. Romoje, Ialijoje pristatytos SVMI veiklos

Daugiau...

2019 m. gegužės 30-31 d. Bragancoje, Portugalijoje pristatytos SVMI veiklos

Daugiau...

2019 m. gegužės 5-8 d. Katanijoje, Sicilijoje vykusios pasaulinės IH organizacijos direktorių konferencijos metu pristatytos SVMI veiklos

Daugiau...

2019 m. balandžio 27-28 d. SVMI veiklos pristatytos mugėje, kuri vyko PLC "Panorama", Vilniuje

Daugiau...

2018 m. lapkričio 29-30 d. įvyko SVMI projekto partnerių susitikimas Atėnuose, Graikijoje

Daugiau...

2018 spalio 15-19 d. Soros International House ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas organizavo Bandomuosius mokymus senjorams savanoriams Vilniuje, Lietuvoje

Daugiau...

2018 rugsėjo 11-12 d. SVMI veiklos pristatytos Nacionaliniame trečiojo amžiaus universitetų tarybos posėdyje Molėtuose, Lietuvoje

Daugiau...

2018 rugpjūčio 30 d. projekto partneriai "Anmiro Oy" pristatė SVMI mokymų programą Raisio pensininkų asociacijos (Raisio Pensioners' Association) atstovams Raisio mieste, Suomijoje

Daugiau...

2018 rugpjūčio 27 d. SVMI atstovai Lietuvoje susitiko aptarti artimiausias projekto veiklas

Daugiau...

2018 birželio 20 d. SVMI pristatytas Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjimo metu Paryžiuje, Prancūzijoje

Daugiau...

2018 birželio 27-28 d. SVMI projektas pristatytas Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos generalinės asamblėjos (EAEA) metu Taline, Estijoje 

Daugiau...

2018 birželio 19 ir 25 d. SVMI projektas pristatytas Erasmus+ KA2 projekto Keep50+ 2-ojo nacionalinio seminaro metu Vilniuje, Lietuvoje

Daugiau...

2018 birželio 19 d. SVMI projektas pristatytas Širvintose, Lietuvoje

Daugiau...

SVMI projektas pristatytas tarptautinės parodos "Studijos 2018" metu Vilniuje, Lietuvoje 

Daugiau...

2017 m. lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d. Vaurealyje, Prancūzijoje įvyko pirmasis SVMI partnerių susitikimas

Daugiau...