Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)

Information in English is being prepared

Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU2)

Projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005

Projekto laikotarpis: 2018 m. kovo 5d. – 2019 m. sausio 28d.

Projekto veikla yra skirta mokslininkų, kitų tyrėjų tarptautinių kompetencijų vystymui ir tobulinimui, o taip pat mokslo vadybininkų gebėjimams stiprinti integruojantis į tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacinių projektų vykdytojų gretas. Šiame projekte yra svarbiausi du prioritetai – integracija į bendrą Europos Sąjungos mokslinių tyrimų erdvę ir mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo plėtra Lietuvoje.

Šiame projekte Soros International House teiks mokymų organizavimo paslaugas trims projekto mokymų dalims:

I dalis. Įvadiniai (bendriniai) mokymai, kurių tikslas supažindinti dalyvius su HORIZON 2020 bei kitų tarptautinių MTEPI programų taisyklėmis.

II dalis. Mokymų ciklas praktinių įgūdžių formavimui, kurių tikslas suteikti teorinių ir praktinių projektų valdymo žinių ir tarptautinių mokslo projektų paraiškų rengimo įgūdžių.

III dalis. Praktiniai mokymai ir konsultacijos, kurių tikslas suteikti teorinių ir praktinių tarptautinių mokslo ir sklaidos projektų paraiškų rengimo žinių.

Mokymų tikslinė grupė yra mokslininkai, kiti tyrėjai, įskaitant doktorantus bei mokslo vadybininkus iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų.